gallery/banner-top-chu-ky-so-01
Miễn phí 50 hóa đơn
gallery/hd01
gallery/2016_11_26_1507000000518097_bannerdoc2

Hướng dẫn doanh nghiệp lập và xuất hóa đơn điện tử trên phần mềm iHOADON của EFY Việt Nam

Hướng dẫn cách lập và xuất hóa đơn điện tử cho các đơn vị trường học trên phần mềm iHoadon

Hướng dẫn lập hóa đơn thay thế trên phần mềm iHoadon

gallery/mu-ho-tro
Chuyển tới Fanpage
gallery/chat-icon

KD1 - 0947.660.321

KD2 - 0978.534.805

Email: hotrodangkydichvu@gmail.com

Chuyển đến Fanpage của chúng tôi

Những câu hỏi thường gặp
Tải về iHoadon
Xem bảng giá
gallery/banner-for-web-hoa-don-dien-tu-2018

hoa don dien tu

Phân biệt hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế

Theo quy định của cơ quan Thuế, có hai loại hoá đơn điện tử đang được lưu hành đồng thời: Hóa đơn điện tử theo thông tư số 32/2011/TT-BTC và hoá đơn điện tử có mã xác thực theo quyết định số 1209/2015/QĐ-BTC.

Hoá đơn điện tử (HĐĐT) được sử dụng thay cho hóa đơn giấy từ ngày 1/1/2018, bản chất của nó giống hệt hoá đơn giấy từ các thủ tục huỷ, xoá bỏ, thu hồi đều lập biên bản giống hoá đơn giấy. Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm bảo quản dữ liệu của mình và sẽ xuất trình khi cơ quan thuế tiến hành thanh tra kiểm tra tại doanh nghiệp.

 

Hoá đơn có mã xác thực (HĐĐTXT) là một loại hóa đơn được cấp mã xác thực và số xác thực thông qua hệ thống xác thực của cơ quan thuế. Đối với HĐĐTXT, người bán sẽ phải ký điện tử trên hóa đơn khi cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực. Doanh nghiệp không cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho loại hóa đơn điện tử này.

 

Như vậy thay vì doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm và bảo quản dữ liệu của mình thì hệ thống cấp mã xác thực của Tổng Cục Thuế sẽ lưu trữ và bảo quản dữ liệu cho doanh nghiệp, cơ quan thuế và khách hàng có thể tự kiểm tra được hoá đơn trên hệ thống cấp mã xác thực đó.

 

Hóa đơn điện tử và hoá đơn điện tử có mã xác thực có gì khác nhau?

 

Về đối tượng áp dụng:

  • HĐĐT: Với các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện sử dụng hóa đơn, tự chịu trách nhiệm với hóa đơn mình lập.
  • HĐĐTXT: Với các doanh nghiệp có rủi ro về thuế theo nhận định từ cơ quan thuế, các doanh nghiệp mới thành lập chưa đủ điều kiện sử dụng HĐĐT tự lập.

Về điều kiện sử dụng:

  • HĐĐT: Doanh nghiệp đang hoạt động, có giao dịch thường xuyên với ngân hàng và cơ quan thuế, có chữ ký số còn hiệu lực, có điều kiện hạ tầng và hệ thống dịch vụ, có đủ điều kiện để tự lập HĐĐT và chịu trách nhiệm hoạt động của mình với pháp luật.
  • HĐĐTXT: Doanh nghiệp đang hoạt động, có mã cơ quan thuế. Có chứng thư số còn hiệu lực, có khả năng kết nối internet.

Về cách đăng ký:

  • HĐĐT: Đăng ký sử dụng với cơ quan thuế và doanh nghiệp tự lập để sử dụng.
  • HĐĐTXT : Đăng ký với cơ quan thuế và sử dụng hóa đơn được cấp bởi cơ quan thuế.

Về cách sử dụng:

  • HĐĐT: Doanh nghiệp tự lập, tự lưu trữ và báo cáo với cơ quan thuế theo hạn định.
  • HĐĐTXT: Đăng ký với cơ quan thuế, lấy mã rồi tiến hành giao dịch, hệ thống giao dịch sẽ cấp mã cho giao dịch của bạn.

Phần mềm sử dụng:

  • HĐĐT: Phần mềm tự xây dựng hoặc mua của bên cung cấp dịch vụ.
  • HĐĐTXT: Sử dụng phần mềm của cơ quan thuế.

 

Phần mềm được nhiều doanh nghiệp dùng nhất hiện này là Phần mềm hóa đơn điện tử iHOADON của Công ty Cổ phần Tin Học EFY Việt Nam cung cấp, đã được Tổng cục Thuế thẩm định và thông qua. iHOADON tích hợp đầy đủ các tinh năng cho quy trình tạo lập và xác thực hóa đơn điện tử theo yêu cầu của Tổng cục Thuế. Phần mềm iHOADON hỗ trợ một cách đầy đủ các mẫu hóa đơn: 01GTKT, 02GTTT… theo quy chuẩn của Tổng cục Thuế.

 

 

Xem thêm

gallery/phan-biet-loai-hoa-don-co-ma-xac-thuc

Hoá đơn điện tử (trái) Hoá đơn có mã xác thực (phải)

gallery/minh-hoa-chuyen-doi-hoa-don-24thang

Hoá đơn điện tử iHOADON

gallery/hotline