gallery/banner-top-chu-ky-so-01
Miễn phí 50 hóa đơn
gallery/hd01
gallery/2016_11_26_1507000000518097_bannerdoc2

Hướng dẫn doanh nghiệp lập và xuất hóa đơn điện tử trên phần mềm iHOADON của EFY Việt Nam

Hướng dẫn cách lập và xuất hóa đơn điện tử cho các đơn vị trường học trên phần mềm iHoadon

Hướng dẫn lập hóa đơn thay thế trên phần mềm iHoadon

gallery/mu-ho-tro
Chuyển tới Fanpage
gallery/chat-icon

KD1 - 0947.660.321

KD2 - 0978.534.805

Email: hotrodangkydichvu@gmail.com

Chuyển đến Fanpage của chúng tôi

Những câu hỏi thường gặp
Tải về iHoadon
Xem bảng giá
gallery/banner-for-web-hoa-don-dien-tu-2018

hoa don dien tu

Chính thức ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về Hóa đơn điện tử

gallery/nghi-dinh-119

Ngày 12/09/2018 vừa qua, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về Hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Nghị định sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018.

Nghị định 119/2018/NĐ-CP bao gồm các quy định chung về HĐĐT; Quản lý, sử dụng HĐĐT; cơ sở dữ liệu về HĐĐT; tổ chức cung cấp dịch vụ HĐĐT.

 

Tải Nghị định 119/2018/NĐ-CP tại đây.

 

Nghị định đã nêu rõ khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập HĐĐT có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán có sử dụng máy tính tiền thì đăng ký sử dụng HĐĐT được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

 

Nghị định cũng quy định HĐĐT hợp pháp được chuyển đổi thành chứng từ giấy. Việc chuyển đổi HĐĐT thành chứng từ giấy phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của HĐĐT và chứng từ giấy sau khi chuyển đổi. HĐĐT được chuyển đổi thành chứng từ giấy, chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử, không có hiệu lực để giao dịch, thanh toán, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế theo quy định.

 

Theo quy định này, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP. Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi áp dụng HĐĐT có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

 

HĐĐT đã chính thức được Chính phủ ban hành văn bản quy định áp dụng sử dụng. Các doanh nghiệp, tổchức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh cần nhanh chóng tìm hiểu, lựa chọn sử dụng phần mềm Hóa đơn điện tử uy tín được Tổng cục thuế thẩm định và thông qua.

 

Là một đơn vị trong lĩnh vực CNTT, Công ty cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử iHOADON đã được Tổng cục thuế thẩm định và thông qua. EFY Việt Nam đã triển khai iHOADON tại nhiều tỉnh thành đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... với số lượng đơn vị sử dụng ngày càng tăng, đặc biệt là các đơn vị có lượng xuất hóa đơn lớn như bệnh viện, trường học, tổng công ty... EFY Việt Nam tự hào được các đơn vị tin tưởng lựa chọn sử dụng và sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng các nhu cầu của thị trường. Khi sử dụng phần mềm kê khai Hóa đơn điện tử - iHOADON của EFY Việt Nam, bạn sẽ được hỗ trợ một cách tận tình và tối ưu nhất.

Theo EFY Việt Nam

 

Để liên hệ giải đáp và đăng ký dịch vụ iHOADON vui lòng liên hệ:

Hotline: 0947 660 321

Bảng giá dịch vụ phần mềm hóa đơn điện tử iHoaDon

gallery/hotline
Phóng to