gallery/banner-top-chu-ky-so-01
Miễn phí 50 hóa đơn
gallery/hd01
gallery/2016_11_26_1507000000518097_bannerdoc2

Hướng dẫn doanh nghiệp lập và xuất hóa đơn điện tử trên phần mềm iHOADON của EFY Việt Nam

Hướng dẫn cách lập và xuất hóa đơn điện tử cho các đơn vị trường học trên phần mềm iHoadon

Hướng dẫn lập hóa đơn thay thế trên phần mềm iHoadon

gallery/mu-ho-tro
Chuyển tới Fanpage
gallery/chat-icon

KD1 - 0947.660.321

KD2 - 0978.534.805

Email: hotrodangkydichvu@gmail.com

Chuyển đến Fanpage của chúng tôi

Những câu hỏi thường gặp
gallery/banner-for-web-hoa-don-dien-tu-2018
https://ihoadon.vn/main/download/getckfinderimage?path=/images/hoa%20don%20din%20tu%20cho%20ngan%20hang
gallery/dang-ky-phat-hanh-hoa-don-dien-tu
gallery/nghi-dinh-119
gallery/ihoadon-dien-tu-facebook
gallery/minh-hoa-chuyen-doi-hoa-don-24thang
Những câu hỏi thường gặp
gallery/hotline

0947.660.321

gallery/hotline
gallery/image-20190129142210-1
gallery/hoa-don-dien-tu-vina-smartvas
gallery/tieu-diem
gallery/bao-cao-hoa-don
gallery/checklist-ss-1920
gallery/hoa-don-1234
gallery/thong-tu
gallery/quy-dinh-ve-hoa-don-dien-tu
gallery/doanh-nghiep-co-duoc-phep-lap-hoa-don-dien-tu-nhieu-hon-mot-trang-1
gallery/tra-cuu-thong-bao-phat-hanh-hoa-don-dien-tu
gallery/hd01
gallery/bien-ban-dieu-chinh-hoa-don-dien-tu-2

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử với cơ quan thuế - Hóa đơn điện tử có mã và không có mã xác thực

gallery/dang-ky-hoa-don-dien-tu-voi-co-quan-thue-small

Mẫu biên bản thu hồi hoá đơn điện tử sai sót cập nhật năm 2019

Trong quá trình sử dụng hóa đơn, viết hóa đơn, đánh máy thì việc viết sai hóa đơn, lỗi là không thể tránh khỏi. Và việc các bạn kế toán tiếp xúc, sử dụng các mẫu biên bản hóa đơn là thường xuyên, nhưng bên cạnh đó có nhiều bạn kế toán chưa phân biệt cũng như chưa biết cách sử dụng các mẫu biên bản.Hôm nay chúng tôi chia sẻ cho các bạn về mẫu biên bản thu hồi hóa đơn và cách sử dụng khi sai sót như thế nào?

 

Trường hợp sử dụng Biên bản thu hồi hoá đơn điện tử

gallery/bien-ban-thu-hoi-hoa-don-dien-tu-02

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai Thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai.

Biên bản thu hồi hóa đơn điện tử phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

 

Hiện tại đối với trường hợp hóa đơn điện tử bị sai sót, nhưng đã gửi cho người mua, chưa kê khai thuế thì hoàn toàn chúng ta có thể lập biên bản thu hồi hóa đơn. Trên biên bản thu hồi hóa đơn ghi rõ nội dung cam kết 2 bên không kê khai thuế cho hóa đơn bị sai đó, đồng thời 2 bên đồng ý hủy hóa đơn bị sai đó.

 

Tham khảo văn bản:

  • Thông tư 39/2014/TT- BTC
  • Thông tư 32/2011/TT-BTC

Mẫu biên bản thu hồi Hoá đơn điện tử

 

Căn cứ theo Thông tư 32/2011/TT-BTC quy định cho riêng Hoá đơn điện tử và Thông tư 39/2014/TT-BTC thì không có mẫu mặc định và tên chính xác cho biên bản thoả thuận của hai bên khi thực hiện thu hồi/huỷ bỏ và xuất hoá đơn thay thế. Do vậy, đơn vị có thể tự căn cứ để lập biên bản thu hồi/biên bản huỷ hoá đơn có đầy đủ nội dung yêu cầu là được.

 

Mẫu biên bản thu hồi/biên bản huỷ có thể tham khảo:

gallery/bien-ban-thu-hoi-hoa-don-dien-tu

Biên bản thu hồi hóa đơn điện tử đã lập

Hỗ trợ đăng ký sử dụng và phát hành Miễn phí hóa đơn điện tử tại đây