gallery/banner-top-chu-ky-so-01

Khi đăng nhập vào website Nopthue.gdt.gov.vn nếu gặp lỗi “Sai tên tài khoản hoặc mật khẩu”, bạn hãy kiểm tra lại Mã số thuế, nếu mã số thuế đã chính xác mà vẫn không đăng nhập được, bạn hãy thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây để lấy lại mật khẩu Nộp thuế điện tử:

Lưu ý: Trước khi Lấy lại mật khẩu bạn hãy cắm USB Chữ ký số vào máy.

Trên giao diện website https://nopthue.gdt.gov.vn, bạn bấm Đăng nhập.

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu nộp thuế điện tử

http://bkavca.vn/Content/images/HD%20Nop%20thue%20dien%20tu/HD%20Lay%20lai%20mat%20khau%20NTDT/image001

Cửa sổ Đăng nhập hiện ra, bấm Lấy lại mật khẩu.

http://bkavca.vn/Content/images/HD%20Nop%20thue%20dien%20tu/HD%20Lay%20lai%20mat%20khau%20NTDT/image003

Điền đầy đủ thông tin trong phần Thay đổi mật khẩu, sau đó bấm Cập Nhật.

http://bkavca.vn/Content/images/HD%20Nop%20thue%20dien%20tu/HD%20Lay%20lai%20mat%20khau%20NTDT/image005

Hệ thống yêu cầu xác nhận mã PIN, bạn nhập Số PIN USB Token Manager, sau đó bấm Chấp nhận.

http://bkavca.vn/Content/images/HD%20Nop%20thue%20dien%20tu/HD%20Lay%20lai%20mat%20khau%20NTDT/image007

Sau khi Lấy lại mật khẩu thành công, sẽ có thông báo: Bạn đã thay đổi mật khẩu thành công. Hãy đăng nhập lại!

http://bkavca.vn/Content/images/HD%20Nop%20thue%20dien%20tu/HD%20Lay%20lai%20mat%20khau%20NTDT/image009

Như vậy bạn đã thực hiện bước Lấy lại mật khẩu Nộp thuế điện tử thành công.

gallery/logo-smartsign-chan-trang
Chữ ký số VNPT-CA
gallery/logo-viettel-ca-chan-trang
gallery/mu-ho-tro
Chuyển đến Fanpage nào
gallery/chat-icon
gallery/hotline

0947.660.321

0978.534.805

gallery/logo-efy-ca-chan-trang
gallery/logo-newca-chan-trang

Email: hotrodangkydichvu@gmail.com