gallery/banner-top-chu-ky-so-01
Tải về iHoadon
Xem bảng giá
gallery/banner-for-web-hoa-don-dien-tu-2018

hoa don dien tu

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

 

? Mất hóa đơn chuyển đổi có bị phạt hay không?

Hiện nay chưa có quy định xử phạt hành vi làm mất hóa đơn chuyển đổi.

 

? Hóa đơn đã xuất (đã lập và ký số) nếu sai sót tên địa chỉ nhưng đúng MST có phải lập hóa đơn điều chỉnh không?

Không! Người mua và người bán lập biên bản điều chỉnh ( Theo TT 26/2015/TT-BTC)

 

Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử (HĐĐT) là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

 

Hóa đơn điện tử dựa trên căn cứ pháp lý nào?

  • Luật Quản lý Thuế ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2006;

  • Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ;

  •  Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  •  Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ.

  • Hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính.

  • Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ.

  • Thông tư số 26/2015/TT-BTC  ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài Chính về việc bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của Bộ Tài chính.

Hóa đơn điện tử được áp dụng cho các loại hóa đơn nào?

Hóa đơn điện tử gồm các loại: 

- Hóa đơn xuất khẩu;

- Hóa đơn giá trị gia tăng;

- Hóa đơn bán hàng;

- Hóa đơn khác (gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…);

- Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Lợi ích của hóa đơn điện tử so với hóa đơn truyền thống?

–  Giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn.
–  Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, kê khai, nộp thuế.
–  Tăng tính an toàn cho hóa đơn khi hóa đơn điển tử có thể sao chép thành nhiều bản, tránh được các rủi ro, thất lạc, hư hỏng hóa đơn; nếu mất có thể yêu cầu cấp lại hóa đơn
–  Quá trình thanh toán nhanh hơn
–  Góp phần bảo vệ môi trường.

 

Những thủ tục cần làm để được sử dụng Hóa đơn điện tử là gì?

Những thủ tục đơn vị cần làm để được sử dụng Hóa đơn điện tử:

- B1: Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử (Làm thủ công) gửi đến Cơ quan Thuế;

- B2: Đăng ký phát hành hóa đơn (Làm thủ công) gửi đến Cơ quan thuế;

- B3: Đăng ký sử dụng dịch vụ iHOADON với nhà cung cấp;

- B4: Lập, Xuất Hóa đơn điện tử trên phần mềm;

- B5: Gửi Hóa đơn điện tử cho bên mua.

 

Hóa đơn điện tử có được sử dụng dạng song ngữ (Tiếng Việt và Tiếng nước ngoài) được không?

Có. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

 

Cần xử lý như thế nào khi Hóa đơn điện tử bị sai sót?

Liên hệ với bên phát hành hóa đơn (bên bán hàng) để xử lý các sai sót của Hóa đơn. Nếu bên mua hàng cần sử dụng hóa đơn vào khai báo thuế, bên mua cần phải phối hợp với bên bán để lập biên bản xác nhận điều chỉnh/thay thế hóa đơn.

 

Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu trữ bằng phương tiện điện tử có phải là hóa đơn điện tử không?

KHÔNG.

 

Cách xử lý sai sót đối với HĐĐT đã lập và gửi cho người mua, chưa cung ứng hàng hóa dịch vụ, chưa khai thuế?

Theo Điều 9 Khoản 1 Thông tư 32/2011/TT-BTC, người mua và người bán đồng ý hủy bằng văn bản có chữ ký điện tử của 2 bên. Sau đó người bán lập hóa đơn thay thế theo quy định tại khoản này. Trên hóa đơn điện tử mới ghi cụ thể  “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm”.

 

Có được sử dụng hoá đơn điện tử để thanh toán bồi thường với các đơn vị bảo hiểm?

Khách hàng sử dụng Hóa đơn điện tử hoặc Hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy đáp ứng các điều kiện chuyển đổi theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính để thanh toán tiền bồi thường bảo hiểm thì Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện căn cứ hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy đề thực hiện bồi thường bảo hiểm cho khách hàng theo quy định.

 

In chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để làm gì?

Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để:
Chứng minh nguồn gốc hàng hóa và lưu trữ kế toán.
Ví dụ: Bạn chở hàng hóa lưu thông trên đường cần hóa đơn hoặc một loại giấy tờ để chứng minh nguồn gốc hàng hóa => Bạn tiến hành in chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

 

Điều kiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy là gì

Để chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy cần có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.

 

Cách xử lý sai sót HĐĐT đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế

 

Theo Điều 9 Khoản 2 Thông tư 32/2011/TT-BTC: Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử và lập hóa đơn điều chỉnh.

 

 

 

 

gallery/nhung-cau-hoi-thuong-gap